Análises Clínicas

Dispomos do equipamento necesario para realizar as técnicas analíticas máis importantes de cara a realizar un rápido diagnóstico das enfermidades que presentan as mascotas que requiren dos nosos servizos.
En poucos minutos podemos dispor do perfil analítico da súa mascota para:
– Coñecer o estado de saúde da súa mascota (recoñecementos en pacientes xeriátricos ou cachorros recentemente adquiridos)
– Coñecer a gravidade da enfermidade que padece a súa mascota para asi poder enfocar canto antes o tratamento a aplicar.
– Coñecer a viabilidade de realizar calquera técnica cirúrxica e seleccionar en función diso a técnica anestésica máis adecuada.
– Monitorizar a resposta aos tratamentos que apliquemos á súa mascota para coñecer a resposta e o momento en que podemos considerar a curación.

Este texto también está disponible en: Español (Spanish)

keyboard_arrow_up