Hospitalización

En moitas ocasións é imposible tratar as enfermidades das mascotas de forma ambulatoria, polo que os casos máis graves, aqueles que requiren dun seguimento na evolución da súa enfermidade, ou da realización de probas diagnósticas, requiren do uso do noso departamento de hospitalización.
No Hospital Veterinario o servizo de hospitalización permite:
– Administrar tratamentos que requiran monitorización contínua dun xeito máis eficaz e seguro.
– Supervisar frecuentemente ao longo do día o estado e evolución dun paciente e, se é necesario, ingresalo na unidade de coidados intensivos para a súa monitorización continua.
– Controlar en pacientes cirúrxicos tanto o período postoperatorio, como a recuperación anestésica logo da intervención.

keyboard_arrow_up