Radioloxía dixital

A nosa aposta pola Radiografía Dixital vai dirixida ao mellor diagnóstico cara á súa mascota, e con iso a ter as máximas garantías de éxito no seu tratamento.
Esta tecnoloxía de última xeración permite a toma de radiografías de alta precisión para un diagnóstico por imaxe máis rápido e máis fiable. Permite mellorar a supervisión de tratamentos e cirurxías, ao facilitar a toma de varias imaxes antes, durante e logo dos procedementos e realizar a análise comparativa das imaxes coa posibilidade de realizar medicións, variacións de contraste e brillo,etc. Ademais permite utilizar menor dose de radiación para o paciente e o técnico, e elimina o uso de materiais contaminantes derivados do uso de radioloxía convencional (chumbo e químicos de líquidos de revelado).
Principais vantaxes:
– Imaxes máis fiables e de maior calidade.
– Posibilidade de realizar un maior número de estudos clínicos con menor numero de disparos.
– Posibilidade de variación dos parámetros de visualización.
– Posibilidade de visualizar varias imaxes nunha mesma pantalla.
– Menos radiación ao necesitar menos exposicións.
– Facilidade de almacenamento das imaxes tanto para o centro como para o propietario que pode quedar cunha copia en formato CD ou nun pendrive.

keyboard_arrow_up