Aviso legal

1. O titular deste sitio web é:

  • Ruben Gutierrez, S.L.U. B-27368323
  • Ronda das Fontiñas, 93
    27002 Lugo
    España
  • Tel 982252929
  • info@veterinariasanfroilan.com

2. O acceso ó Site veterinariasanfroilan.com  é gratuito. Todo o contido é propiedade intelectual de Rubén Gutiérrez SLU. Calquer utilización dos mesmos contraria ás normas en materia de propiedade intelectual será perseguida con arreglo á lexislación vixente.

OBXECTO
O provedor, responsable do sitio web, pon este documento a disposición dos usuarios cos que pretende cumprir as obrigas establecidas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE ), así como informar a todos os usuarios do sitio web sobre as condicións de uso do mesmo.
Calquera persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e ao cumprimento estrito das disposicións aquí establecidas, así como a calquera outra disposición legal que poida aplicarse.
O provedor resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que poida aparecer no sitio web, sen ningunha obriga de notificar previamente ou informar aos usuarios das devanditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do provedor.
RESPONSABILIDADE
O provedor declina toda responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou ingresada por un terceiro fóra dela.
O sitio web do fornecedor pode usar cookies (pequenos ficheiros de información que o servidor envía ao ordenador da persoa que accede á páxina) para realizar determinadas funcións que se consideran esenciais para o bo funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal co único propósito de facer máis eficiente a súa transmisión posterior e desaparecer ao final da sesión do usuario. En ningún caso se empregarán as cookies para recoller información persoal.
Desde o sitio web do cliente é posible redirixir ao contido de sitios web de terceiros. Dado que o provedor non sempre pode controlar o contido introducido por terceiros nos seus sitios web, non asume ningunha responsabilidade por este contido. En calquera caso, o fornecedor afirma que procederá
a retirada inmediata de calquera contido que poida contravenir a lexislación, a moral ou a orde pública ou nacional, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, informando ás autoridades competentes do contido en cuestión.

O fornecedor non se fai responsable da información e contido contido almacenados, a modo de exemplo, pero sen limitación, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contido de forma independente no sitio web do provedor Non obstante e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o provedor ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade e colabora activamente na retirada ou, no seu caso, no bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación dereitos nacionais ou internacionais, de terceiros ou orde moral e pública. Se o usuario considera que hai algún contido no sitio web susceptible de ser susceptible desta clasificación, avise inmediatamente ao administrador do sitio.
Este sitio web foi revisado e probado para funcionar correctamente. En principio, pode garantirse un bo funcionamento os 365 días do ano as 24 horas do día. Non obstante, o provedor non descarta a posibilidade de que se produzan erros de programación ou causas de forza maior, desastres naturais, folgas ou circunstancias similares que imposibiliten o acceso ao sitio web.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
O provedor está profundamente comprometido co cumprimento da normativa europea e española de protección de datos de carácter persoal e garante o cumprimento íntegro das obrigas previstas, así como a aplicación das medidas de seguridade establecidas no Regulamento europeo de protección de datos
O provedor pon a disposición dos usuarios a Política de privacidade da entidade informando aos usuarios sobre os seguintes aspectos:
– Identificación do responsable do tratamento.
– Datos procesados
– Finalidade do tratamento.
– Sobre os dereitos que asisten a todos os usuarios e sobre o procedemento para exercelos.

PROPIEDADE INTELLECTUAL E INDUSTRIAL
O sitio web, incluíndo pero sen limitarse á súa programación, edición, compilación e outros elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e / ou gráficos son propiedade do provedor ou, se é o caso, teñen unha licenza ou autorización expresa por parte de parte dos autores. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa de
propiedade intelectual e industrial, así como inscrito nos correspondentes rexistros públicos.
Independentemente do propósito para o que foron destinados, a reprodución, uso, explotación, distribución e comercialización total ou parcial, en todo caso, precisa a autorización por escrito previa do provedor. Todo uso non autorizado anteriormente polo prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.
Os deseños, logotipos, texto e / ou gráficos fóra do provedor e que poden aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos os responsables de calquera posible controversia que poida xurdir respecto deles. En calquera caso, o provedor dispón dunha autorización expresa e previa destes.
O provedor recoñece a favor dos seus propietarios os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa mera mención ou aparición no sitio web da existencia de dereitos ou responsabilidade do prestador sobre eles, nin o respaldo, patrocinio ou recomendación por parte. dela.
Para facer calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico Info@veterinariasanfroilan.com.
LEI E XURISDICIÓN APLICABLES
Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con este sitio web ou as actividades desenvolvidas nel, aplicarase a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionado co seu uso os xulgados e xulgados de Lugo.

Este texto también está disponible en: Español (Spanish)

keyboard_arrow_up