Benvidos á nosa clínica

Cínica Veterinaria San Froilán
Na nosa web atoparás toda a información relativa aos servizos que ofrecemos e distintas seccións que esperamos sexan do teu interese e resúltenche útiles para o mellor coidado da túa mascota. Na nosa clinica atoparás a mellor atención en canto a medios humans e técnicos unida á experiencia de máis de 18 anos adicados ao coidado das mascotas. Esperamos que a visita á nosa web sexa do teu interese.
banner-web-veterinaria

Servizos

Descubre tódolos nosos servizos

Consultas

Ademáis dos servizos habituais de vacinación, desparasitacion, microchipado, etc. ofrecémosche un servizo de diagnóstico nas distintas especialidades do medicamento veterinario: cardioloxía, oftalmoloxía, nutrición, problemas de comportamento, reproducción, enfermidades infecciosas, traumatoloxía, etc. É aconsellable que contactes previamente connosco para concertar cita para estes servizos, aínda que, no caso de que non o fixeches atenderémosche igualmente con moita brevidade.

Ciruxía en xeral

Contamos cun quirófano dotado coa última tecnoloxía para realizar as máis complexas cirurxías coa maior garantía e seguridade para minimizar os riscos que leva todo acto cirúrxico. Por iso, realizamos un importante investimento en equipos de última xeración para monitorizar as constantes vitais do paciente durante a cirurgxía, así como un respirador automático para asegurar o achegue de osíxeno mentres o animal atópase anestesiado. A formación constante en novas técnicas cirúrxicas e a experiencia acumulada nestes anos fan que poidamos realizar aos nosos pacientes a inmensa maioría de intervencións cirúrxicas que poidan precisar, sen necesidade de derivalos a outros centros. Especialmente no campo da traumatoloxía, realizamos un importante investimento en formación e equipamento dada a evolución na demanda destes servizos e os grandes avances que se produciron nos últimos anos en canto a novos materiais e novas técnicas.

Radioloxía Dixital

A nosa aposta pola Radiografía Dixital vai dirixida ao mellor diagnóstico cara á súa mascota, e con iso a ter as máximas garantías de éxito no seu tratamento. Esta tecnoloxía de última xeración permite a toma de radiografías de alta precisión para un diagnóstico por imaxe máis rápido e máis fiable. Permite mellorar a supervisión de tratamentos e cirurxías, ao facilitar a toma de varias imaxes antes, durante e logo dos procedementos e realizar a análise comparativa das imaxes coa posibilidade de realizar medicións, variacións de contraste e brillo,etc. Ademais permite utilizar menor dose de radiación para o paciente e o técnico, e elimina o uso de materiais contaminantes derivados do uso de radioloxía convencional (chumbo e químicos de líquidos de revelado). Principais vantaxes: - Imaxes máis fiables e de maior calidade. - Posibilidade de realizar un maior número de estudos clínicos con menor numero de disparos. - Posibilidade de variación dos parámetros de visualización. - Posibilidade de visualizar varias imaxes nunha mesma pantalla. - Menos radiación ao necesitar menos exposicións. - Facilidade de almacenamento das imaxes tanto para o centro como para o propietario que pode quedar cunha copia en formato CD ou nun pendrive.

Traumatoloxía

Investimos en equipamento e en formación para a realización das técnicas cirúrxicas máis avanzadas que se utilizan hoxe en día nas patoloxías osteoarticulares das nosas mascotas. Podemos citar entre ditas técnicas: - Resolución pechada de fracturas en extremidades mediante: placas de osteosíntesis clásicas, placas autoroscantes de titanio. - Resolución aberta de fracturas mediante fixadores externos. - Cirurxía de xeonllo. - Resolucion de rotura de ligamentos cruzados mediante TTA ou mediante técnica extracapsular con parafusos de titanio e ortofibra. - Resolución de luxación de rótula por transposición de crista tibial e sulcoplastia. - Cirurxía de displasia de cadeira mediante técnicas de artroplastia de cadeira en cans adultos e Osteotomía Triplo de cadeira en animais novos. -Cirurxía de columna para resolución de hernias discais mediante hemilaminectomía dorsal e foraminotomía cervical ventral.

Análises Clínicas

Dispomos do equipamento necesario para realizar as técnicas analíticas máis importantes de cara a realizar un rápido diagnóstico das enfermidades que presentan as mascotas que requiren dos nosos servizos. En poucos minutos podemos dispor do perfil analítico da súa mascota para: - Coñecer o estado de saúde da súa mascota (recoñecementos en pacientes xeriátricos ou cachorros recentemente adquiridos) - Coñecer a gravidade da enfermidade que padece a súa mascota para asi poder enfocar canto antes o tratamento a aplicar. - Coñecer a viabilidade de realizar calquera técnica cirúrxica e seleccionar en función diso a técnica anestésica máis adecuada. - Monitorizar a resposta aos tratamentos que apliquemos á súa mascota para coñecer a resposta e o momento en que podemos considerar a curación.

Ecografías

A Ecografía é unha das técnicas de Diagnóstico por Imaxe que máis revolucionou os métodos diagnósticos tanto en medicamento humano como veterinaria xa que ademais de ser un método incruento e sen riscos para o paciente, permitiu mellorar o diagnóstico de males que afectan a estruturas difíciles de examinar con radiografía. Na nosa Clínica fomos pioneiros en Lugo na utilización de dita técnica e xa desde 1998 ofrecemos este servizo que hoxe consideramos fundamental para o diagnóstico de patoloxías tan importantes como as hepáticas, cardíacas, renais, etc así como para o seguimento e a detección de problemas durante a xestación, do mesmo xeito que sucede en medicamento humano.

Perruquería

Este é outro dos servizos cuxa demanda máis creceron na nosa clínica nos últimos anos. O feito de contar con persoal especializado nesta práctica, asi como a vantaxe de poder valorar ao mesmo tempo a existencia de parásitos externos, de posibles patoloxías en pel, ollos, oídos, uñas, etc. fixo que os nosos clientes teñan unha valoración moi alta deste servizo que, debido á alta demanda , tivemos que ofrecer a tempo completo durante todo o ano. Ademais da realización de calquera técnica de perruquería estética para cada tipo de mascota, ofrecemos a posibilidade de realizar baños con champús terapéuticos segundo a patoloxía dermatolóxica da túa mascota e tamén baños antiparasitarios cando asi requírao. Tamén asesoraremosche sobre o coidado da túa mascota en canto a cepillado, baños, coidados para a súa pelame, etc.

Microchip

O microchip é unha cápsula pequena do tamaño dun gran de arroz que se inxecta debaixo da pel do animal á altura do pescozo. Os veterinarios e autoridades correspondentes teñen un escáner para ler os números dixitais instalados no interior da cápsula. Se un can perdésese e tivese un microchip, acudindo a un veterinario que lese o microchip obteríamos os datos de información do seu dono e así devolvelo ao seu fogar. O microchip é permanente, non se pode remover ou alterar, deste xeito facilítase a devolución ao seu dono en caso de extravíos e diminúese a cantidade de abandonos ou roubos. Desde hai anos, a identificación con microchip é obrigatoria en tódalas mascotas da especie canina asi como nas demais mascotas que necesiten viaxar a outro país. Tódolos trámites para a identificación co devandito método realízanse na nosa clínica ao ser veterinarios actuantes do Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía. Para calquera dúbida sobre a identificación da túa mascota non deixes de contactar connosco.

Hospitalización

En moitas ocasións é imposible tratar as enfermidades das mascotas de forma ambulatoria, polo que os casos máis graves, aqueles que requiren dun seguimento na evolución da súa enfermidade, ou da realización de probas diagnósticas, requiren do uso do noso departamento de hospitalización. No Hospital Veterinario o servizo de hospitalización permite: - Administrar tratamentos que requiran monitorización contínua dun xeito máis eficaz e seguro. - Supervisar frecuentemente ao longo do día o estado e evolución dun paciente e, se é necesario, ingresalo na unidade de coidados intensivos para a súa monitorización continua. - Controlar en pacientes cirúrxicos tanto o período postoperatorio, como a recuperación anestésica logo da intervención.

Visita a domicilio

Se vostede non pode desprazarse ata a nosa clínica, nós desprazámonos ata a súa casa. Este servizo realízase previa chamada aos teléfonos 982 252 929 e ó 608 689 087 ou a través do noso formulario. Un dos veterinarios en plantilla desplazarase o .áis rápido posible para atender a súa mascota. Aténdese visitas a domicilio, incluíndo urxencias, vacinas, eutanasia e recollidas.

A Clínica

Descubre a nosa clínica
Consultas
Consultas

Dispoñemos de 2 consultas totalmente equipadas para poder realizar a exploración e probas diagnósticas necesarias. Ámbalas consultas comunican directamente co laboratorio para axilizar o traballo diagnóstico de forma que se poidan realizar as probas de laboratorio a 2 pacientes ao mesmo tempo.

Quirófano
Quirófano

A área cirúrxica conta cun monitor anestésico para control de capnografia, pulsioximetría, electrocardiografía, presión arterial, temperatura, mentres o paciente está anestesiado. Dispón ademais de bisturí electrico, aspirador cirúrxico, bomba de infusión para anestesia por infusión continua e respirador automático que ademais de evitar as paradas respiratorias durante a cirurxía, permite aplicar a osixenación adecuada a cada tipo de paciente.

Laboratorio
Laboratorio

O noso centro dispón de laboratorio propio con equipos de hematoloxía e bioquímica que nos permiten realizar as probas analíticas máis importantes e dispor delas no momento da consulta ou no mesmo día.

Hospitalización
Hospitalización

Cando unha mascota necesita quedar ingresada no noso centro, dispomos de amplos e cómodos boxes para que a súa estancia sexa o máis agradable posible e para poder realizar os controis de monitorización e toma de mostras.
En pacientes que asi o precisen a atención e vixilancia do mesmo realizarase permanentemente as 24 horas.

Contamos con equipos de osixenación e bombas de infusión de soro e logo de cada alta de hospitalización, realízase a desinfección do box para evitar posibles contaxios de enfermidades entre os pacientes ingresados. Tamén se realiza periodicamente a desinfección de todo o local para manter esas condicións de hixiene.

Sala Raios X
Sala Raios X

Contamos cun equipo de Rx de última xeración con capacidade para realizar radiografías a mascotas de calquera tamaño sendo ademais o primeiro centro privado de Lugo que conta cun sistema de revelado dixital cuxas vantaxes son:

- Evitar utilizar placas tradicionais, máis difíciles de manipular e de arquivar e sobre todo, máis contaminantes para o medio ambiente
- Posibilidade de variar a definición da imaxe: cunha soa imaxe podemos ver estruturas moi distintas que en radioloxía tradicional obrigaríanos a realizar varias placas, co cal o aforro é maior en tempo, diñeiro e por suposto en saúde (menor irradiación)
- Facilidade de almacenaxe de imagenes: podemos arquivar miles de imàxes sen que perdan nin un apice de calidade e sen ocupar espazo
- Posibilidade de entregar ao propietario copia desas imaxes nun CD ou nun pendrive para que poida dispor do historial da súa mascota ou para levárllelo ao seu veterinario habitual no caso de clientes referidos ou que se atopan de paso na cidade

Recepción / Tienda
Recepción / Tienda

Na recepción e tenda da clínica será atendido polo noso equipo para programar citas de vacinación, de consulta ou de cirurxía e asesorarémoslle ademais sobre os nosos produtos para a súa mascota así como acerca da alimentación máis adecuada.

Contamos coas mellores marcas de alimentacion para mascotas (Royal Canin, Hill´s, Advance, Virbac, Purina...) e de accesorios (Ferplast, Kong, Nylabone...) para que poidas ofrecerlle o mellor ao teu mellor amigo.

Prequirófano
Prequirófano

O prequiròfano é unha importante zona de traballo que conta cunha bañeira especial e con diversas utilidades:

- Lavado e desinfección do area do animal onde imos realizar a intervención
- Levar a cabo os procedementos previos á anestesia do paciente: colocación de vias, sedacion, etc.
- Realizar intervencións que non requiren unhas condicións de asepsia especiais: realizacion de curas, aplicacion de vendaxes, sutura de feridas contaminadas ou infectadas, biopsias de pel, etc.

Tamén aquí lévase a cabo a preparaciòn do material cirúrxico a utilizar na intervención que previamente foi esterilizado en autoclave para garantir a asepsia na cirurxía, sobre todo no caso de intervencións traumatológicas nas que hoxe en dia utilízanse materiais especiais que necesitan de asepsia absoluta.

Perruquería
Perruquería

Na nosa perruquería o máis importante é o teu mellor amigo, por iso deixálo en mans duns profesionais que o tratarán con agarimo, porano guapo respetando os estándares das razas e se é un mestizo mellor aínda, sorprenderache o belezón que leva dentro.

Clínica Veterinaria San Froilán comeza a súa andaina en novembro de 1993, froito da asociación de varios compañeiros de estudos da Facultade de Veterinaria de Lugo que con ilusión e ganas de traballar e grazas a disponibilidade de medios consiguen pór en funcionamento unha clínica veterinaria no emprazamento actual e un servizo de clínica ambulante para grandes animais prestando servizo na periferia da cidade.

En pouco tempo, tras o despegamento inicial ponse en funcionamento outra clínica veterinaria na veciña poboación de Sarria e un servizo de clínica ambulante con vehículo especialmente deseñado para tal fín, para prestar o servizo na Cooperativa Medela de Taboada.

Logo de todo este tempo, a orientación da nosa actividade centrouse exclusivamente na especialización na clínica de mascotas ata alcanzar o grao de especialización e equipamento actual que nos permite ofrecer aos nosos clientes as técnicas de diagnóstico e de tratamento máis avanzadas, así como todo o necesario para o coidado óptimo das nosas mascotas tanto en accesorios, alimentación, tratamento preventivos, servizo de barbería, etc.

- -

Blog

Documentación necesaria para registro de perros de razas peligrosas

Documentación necesaria para registro de perros de razas peligrosas

En esta publicación queremos compartir con vosotros un documento que hemos generado con una compilación de información sobre los trámites…

¿Es normal que mi gato vomite bolas de pelo?

¿Es normal que mi gato vomite bolas de pelo?

  Muchos propietarios creen que es normal que su gato vomite bolas de pelo pero el vómito es un signo…

Mi gato se hace mayor

Mi gato se hace mayor

y que cumpla muchos más.... Los gatos domésticos pueden llegar a ser más longevos que los perros, debido en gran…

Os nosos números

0 Anos de experiencia
0 Clientes
0 Casos atendidos

Contacto

No dudes en realizarnos cualquier consulta
info@veterinariasanfroilan.com      Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web. Se utilizarán para resolver tus consultas y resolver relaciones comerciales que puedan surgir